December 31, 2007

ආපසු බැලීමක් - 2007

ම්...ම්...ම්...
ආපසු හැරී බැලීමක් කරන්නයි හදන්නේ...

2007 වසරේ මැයි මාසේ තමා මේ බ්ලොග් එක නැත්නම් මගේ ප්‍රසිද්ධ (පුද්ගලික නොවන නිසා...) දින පොත ලියන්න ගත්තේ.
මේක නිකන් විකාරයක් වගේ වෙන්නත් පුලුවන්. ඒත ඒ විකාරය මගේ. ඒක හින්දා කමක් නෑ. මට කොහොමත් විකාර තමා.

අවුරුද්ද මුල නම් ලොකු වැඩක් කියලා යමක් උනේ නෑ. රස්සාව කරගෙන හිටියා. සති අන්ත වල එක්කෝ ගමේ ගියා. නැත්නම් නුවර ගියා.
නුවර කිව්වට පේරාදෙනියට තමා ගියේ. අක්බාර් එකෙන් කාලා ලේන් එකේ රවුමක් ගහලා ෆකල්ටියේ පොඩ්ඩක් ඉඳලා ආවා.

ආ... මම අලුත් රෝද දෙකක් ගත්තනේ. ඒක මගේ මුල්ම වාහනය. පල්සර් 180සීසී වර්ගයේ එකක්. රතු පාට. ලොකු එකක්. මීට කලියෙන් මම සුසුකි එකක් පැද්දා.
මේට් එකකුත් පැද්දා. හොන්ඩා එක නම් අපේ තාත්තගේ එක. මේක මගේ. මංජු සහෝදරයා මට මේක ගන්න උදව් කලනේ සෑහෙන්න. ඒක ගත්තේ ජුනි මාසේ.
ඇති වෙන්න පැද්දා.

ඊ ළඟට ඔක්තෝමබර් මාසේ අපි බැන්දා. බොරලැස්ගමුවට පදිංචියට ආවා. වැස්ස කාලේ. ඒත් අපි ආවා. හරිම ෆ්න් එකේ ගෙවුනු කාලයක් උනා.
අපි දෙන්නා කලේ අපිටම හරියන මෝඩ වැඩ. හික්ස්.. ඒවා මාර ෆන්. කොඩ්ච්චි කියලා අපි නමකුත් දාගෙන හිටියේ ගෙදර අයිති ගෑනු කෙනාට. එයා හරිම කෙක්ක.
අපි ගනන් ගත්තේ නෑ. මේ කාලේ එයා රස්සාවක කලෙත් නැති හින්දා මම 5ටම කන්තෝරුවෙන් පනිනවා. පස්සේ ඇවිල්ලා ව්කාර කර කර ඉන්නවා. තාම එහෙමමයි.
හිතුනොත් දෙන්නාම ගමේ යනවා.

ඔන්න නත්තල ආවා. ඒකත් ඉවරයි.

හෙට 2008. එහෙනම් 2007 ඔබට ආයුබෝවන්...

December 12, 2007

මෙන්න මගේ රෝද දෙක

මෙන්න මගේ රෝද දෙක

November 11, 2007

October 18, 2007

අපිට ජය ශ්‍රී මංගලම් කිව්වා

වැඩ්ය මුකුත් එපා.
ඔන්න අද මම බැන්දා...

අපිට ජය ශ්‍රී මංගලම් කිව්වා...

September 22, 2007

පුදන්නට තවත්

කියන්නට තව
වදන් නැත
අසන්නට තව
බැනුම් නැත
රිදෙන්නට තව
හදක් නැත
පුදන්නට තව
පෙමක් නැත

September 19, 2007

අහවරක් විය

ඇවිද ගියෙමි
පරක් තෙරක් සොයා...
සිතා බැලුවෙමි
ඉමක් කොනක් බලා...
පූජා කෙරුවෙමි
මුළු හදින්ම පුදා...
අහවරක් විය
එක මොහොතින් සදා...

September 11, 2007

හෙටම බැරියෑ....

මොකද කියන්නේ...
නෑ පස්සෙම කියනවා....
එක්කෝ ඕනේ නෑ...
නැත්නම් කියනවද මන්දා....
කමක් නෑ..
හෙටම බැරියෑ....
එහෙනම් අදට ගියා....

August 30, 2007

50 Romantic things to do 4 your Boy/Girl Friend1. Watch the sunset together.

2. Whisper to each other.

3. Cook for each other.

4. Walk in the rain.

5. Hold hands

6. Buy gifts for each other.

7. Roses.

8. Find out their favorite cologne/perfume and wear it every time you're together.

9. Go for a long walk down the beach at midnight.

10. Write poetry for each other.

11. Hugs are the universal medicine.

12. Say only when you mean it and make sure they know you mean it.

13. Give random gifts of flowers/candy/poetry etc.

14. Tell her that she's the only girl you ever want. Don't lie!

15. Spend every second possible together.

16. Look into each other's eyes.

17. Very lightly push up her chin, look into her eyes, tell her you love her, and kiss her lightly.

18. When in public, only flirt with each other.

19. Put love notes in their pockets when they aren't looking.

20. Buy her a ring.

21. Sing to each other.

22. Always hold her around her hips/sides.

23. Take her to dinner and do the dinner for two d eal.

24. Spaghetti? (Ever see Lady and the Tramp?)

25. Hold her hand, stare into her eyes, kiss her hand and then put it over your heart.

26. Dance together.

27. I love the way a girl looks right after she's fallen asleep with her head in my lap.

28. Do cute things like write I love you in a note so that they have to look in a mirror to read it.

29. Make excuses to call them every 5 minutes

30. Even if you are really busy doing something, go out of your way to call and say I love you.

31. Call from your vacation spot to tell them you were thinking about them.

32. Remember your dreams and tell her about them.

34. Tell each other your most sacred secrets/fears.

35. Be Prince Charming to her parent s.

36. Brush her hair out of her face for her.

37. Hang out with his/her friends.

38. Go to church/pray/worship together.

39. Take her to see a romantic movie and remember the parts she liked.

40. Learn from each other and don't make the same mistake twice.

41. Describe the joy you feel just to be with him/her.

42. Make sacrifices for each other.

43. Really love each other, or don't stay together.

44. Let there never be a second during any given day that you aren't thinking about them, and make sure they know it.

45. Love yourself before you love anyone else.

46. Learn to say sweet things in foreign languages.

47. Dedicate songs to them on the radio.

48. Fall asleep on the phone with each other.

49. Stand up for them when someone talks trash.

50. Never forget the kiss goodnight and always remember to say, "Sweet dreams."

Source: an E-mail

August 28, 2007

Life's Rules

Life's Rules
· Don't attempt to run from the past. It is always behind you.
· Don't be afraid of opposition. Remember, a kite rises against the wind.
· Don't be afraid of tomorrow, for God has already been there.
· Don't be afraid to learn. Knowledge is weightless a treasure you can always carry easily.
· Don't be angry at a friend who told your secret for neither could you keep it to yourself.
· Don't be concerned about others not appreciating you. Be concerned about you not appreciating others.
· Don't be irreplaceable --- if you can't be replaced, you won't be promoted.
· Don't be so heavenly minded that you do no earthly good.
· Don't control. Be in control.
· Don't count the days. Make the days count.
· Don't cry because it's over, smile because it happened.
· Don't ever slam a door -- you may want to go back.
· Don't fear failure so much that you refuse to try new things. The saddest summary of a life contains three descriptions: Could Have, Might Have, and Should Have.
· Don’t get good at doing something if you don't like doing It.
· Don't get married only because of the money. You can borrow it cheaper.
· Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant.
· Don't kill the dream - execute it!
· Don't learn the tricks of the trade, learn the trade.
· Don't let anybody walk through your mind with dirty feet.
· Don't let people drive you crazy when it is within walking distance.
· Don't let time take control of your destiny. Let your destiny take control of your time.
· Don't let what you cannot do interfere with what you can do.
· Don't let your life slip through your fingers by living in the past or for the future.
· Don't limit your challenges --- challenge your limits.
· Don't listen to what I say; listen to what I mean.
· Don't love the things you own, lest they own you.
· Don't measure your life by how many breaths you take, measure it by how many times you get your breath taken away.
· Don't pray for easy lives. Pray to be stronger people.

Source: an E-mail

August 26, 2007

Reason why never visit a 5 Star Hotel !!

Question: "What would you like to have...? Fruit juice, Soda, Tea, Chocolate, Milo, or Coffee?"
Answer: "tea please"
Question: "Ceylon tea, Herbal tea, Bush tea, Honey bush tea, Ice tea or green tea?"
Answer: "Ceylon tea"
Question: "How would you like it? Black or white?"
Answer: "White"
Question: "Milk, Whitener, or Condensed milk?"
Answer : "With milk"
Question: "Goat milk, Camel milk or cow milk"
Answer: "With cow milk please.
Question: "Milk from Freeze land cow or Afrikaner cow?"
Answer: "Um, I'll take it black."
Question: "Would you like it with sweetener, sugar or honey?"
Answer: "With sugar"
Question: "Beet sugar or cane sugar?"
Answer: "Cane sugar"
Question: "White, brown or yellow sugar?"
Answer: "Forget about tea just give me a glass of water instead."
Question : "Mineral water or still water?"
Answer: "Mineral water"
Question: "Flavoured or non-flavoured?"
Answer: "I'll rather die of thirst.

Source: an E-mail

August 24, 2007

SCHOOL HABITS LU (VERY TRUE LU...)

SCHOOL HABITS :


1. St Thomas going to places drugs taking lu
St. Joseph going to wish after girls lu
St Peters going going no ending lu
Royal college going behind smart girls lu

2. Bishop girls always hari selfish lu
Gothamila always without sleeves lu
Ladies girls always glass houses lu
Kohoma unath Gothamila half naked lu

3. Trinity college very often putting level lu
Isipathanala very often wining rugger lu
Thurstanla always hari fighting lu
DHARMARAJA la very often exam fail lu

4.Trinity kollo Hillwood Girls passema lu
Mahamaya kello Dhramaraja kollo passe lu
Good Shepard girls always harima pretty lu
Kohoma unath Hillwood Girls harima Hi5 lu

5. Trinity Boys lata Kandy Girls lagen harima karadare lu
Giya giya thena Trinity kollo harima famous lu
Dharmaraja against ekata weda karai lu
Bradby dakkama Kandy kello pissu wetai lu

6. High good mighty big vishakiansla lu
a unata Royalistla un passen lu
Eaka ahala Ladieslata harima jealous lu
Kohoma unath D.S. lage heart loving lu

7. sirimavola D.S lata line damai lu
Ea unata D.S la ganan nogai lu
Royal college S.T.C. ali oluwen lu
Ea unata MEUSEUS (wrong spelling)MUSAEUS lata oluwa namai lu

8. Anula college kehel lelle lissanawa lu
St Johnsla ehe gihin adu kadila lu
St. Thomas eaka hinda paththu badie lu
Mahanamala eaka ahala hina wela lu

9. St peters morning lessons Savoy eke lu
St Thomas morning lessons MUSAEUS eke lu
Westly boys school ending prison eke lu
Kohoma unath Thurstanla usaviye lu

10. St Peters moda ale peenanawa lu
Holy Family eaka dhakala godin yanawa lu
Nalandala Gothamila hoyan yanawa lu
Kohoma unath sirimavola bright cases lu

11. D.S. eke old boys hari handsome lu
Ea unata new boysla harima gode lu
Mahanama school band harima gode lu
Eaka ahala Anandalata harima happy lu

12. Brigetians la always ...... lu
Anula girls always after boys lu
H.F.C. always giving boots lu
Kohoma unath Mahanamala footboard eke lu

13. MUSA EUSla always collect boys lu
Devi girls always natanna laga lu
Anandiansla always mariya kade lu
KOHOMA UNATH MUSAEUS LA HARIMA PRETTY LU

14. Methodians la always namen wada lu
St. Thomas always gonun passe lu
Dharmapala wewla wewla cricket playing lu
D.S. eke posh porawal harima cute lu

15. Royallistlata Anandala harima bayai lu
Eaka hinda Anandala waduro wagei lu
D.S. eke cricket piththa karen aran lu
Ea unata Benadictsla pol piththen lu

16. Isipathanala always konde hadai lu
Eaka dakala Vishakalata full upset lu
St peters pol karaththe thallu karai lu
Eaka hinda S.B.C. film balai lu

17. Mena college wal alinge bata kanawa lu
Sebastian eaka dakala gini badinawa lu
Wales kumarata eaka dakala harima hina lu
S.P.M. eaka hinda hadu kadulen lu

18. St. Thomas couple couple hotel yanawa lu
Nalandalata morning lessons kellangen lu
Isipathanala hama thissema thappe uda lu
Kohoma unath mee serama school habits lu

KOHOMA UNATH MEE OKKOMA SCHOOL HABITS LU LU LU ///

Source: an E-mail

August 21, 2007

පාදඩ සිත

පාදඩ සිත
ලැගුම් ගනී
නාඳුනනා
හැට්ට කරේ...

August 18, 2007

අපි දෙන්නම රිලව්

එයා මට ලව්
මම එයාට ලව්
ආයේත් එයා මට ලව්
අපි දෙන්නම රිලව්

August 8, 2007

ජීවය ගැන උගන්වති, නොදනිති කිසිත් රැකුමට සොබා දහම....

අද ලියන්න යන්නේ මම උසස් පෙළ කරන කාලේ වෙච්ච ඇබැද්දියක් ගැනයි. මේක ඇබැද්දියක් කිව්වට එහෙම එකක්ම නෙමෙයි. එහෙනම් අහන්නකෝ....

අපි හිටියේ මැත පන්තියේ. බයෝ පන්තියේ උන් අපි එක්ක නිතරම කේස්. අනුකලනය, අවකලනය කියලා ලොකු වචන දාලා උන්ව බය කරනවා.
පිසික්ස් අපිට ගේමක් නෑ. පොඩි වැඩයි තියෙන්නේ... ඔය වගේ දාහක් බොරු දානවා. බයෝ පන්තිය බාරව හිටියේ ගුරුවරියක්. මට නම මතක නෑ. අපි කියන්නේ පොල් පිත්තී කියලා. රිටක් වගේමයි. ඒත් කට නම් හැකර කටක්මයි. අපේ උසස්පෙල ඔක්කොම ගුරුවරු මෙයාට බයයි. බය නෙමේ මං හිතන්නේ කැත හිතෙන්න ඇති.

ඒ වගේම මෙයා මැත පන්තිය එක්ක පට්ට වලි. අපේ පන්තිය තිබුනේ බොටනිකල් ගාර්ඩන් එක ලඟමයි. අපි හැම වෙලාවෙම ඕකට රින්ගනවා. ආතල් එකට. ඉපිල් ගහක් තිබ්බා ටිකක් ලොකු. අපි ඕකට හේත්තු වෙලා ෆන් ගන්නවා. දවසක් මේක අරයට මාට්ටු උනා. පහුවදාම මෙය බයෝ සෙට් එක දාලා ගහ කැප්පුවා.

අපිට මල. මම ලිව්වා කවි පේලි කිහිපයක්. දැම්මා බිත්ති පුවත් පතේ. පලවුනා ඉහලින්ම.
මට දැන් හරියට මතක නෑ ඒ පද පේලි නම්. මෙහෙම තිබුනා මතකයි.

ජීවය ගැන උගන්වති, නොදනිති කිසිත් රැකුමට සොබා දහම....

මේකට මල පැන්නා අරයට. කෙලිම්ම ගියා ප්‍රින්ස් ගාවට. ටික වෙලාවකින් ආවා ලොක්කා. ලිපිය බලන්නේ නැතුව කෙලින්ම ආවා අපේ පන්තියට. ඇහුවා මොකාද ඒක ලිව්වේ කියලා.

මම සිංහයා වගේ නෙමෙයි බලු කුක්කා වගේ ඉදිරිපත් උනා. අපි ගියා ලිපිය ගාවට. පිනා ඒක බලලා කිව්වා ලස්සනයි කියලා. තව ලියන්නත් කිව්වා. අරයට මලටම මල. පස්සේ ප්‍රින්ස්ටත් බැන බැන යන්න ගියා.
එදා ඉඳලා එයා අපේ පන්තිය එක්ක වැඩිය ඇර ගන්න අවේ නෑ.

මට දැන් එපා වෙලා

මට දැන් එපා වෙලා. මේ කොම්පුටර් කෙරුවාව හරියන්නේ නෑ.
ගමේ ගිහින් එලවලු කොටුවක් දා ගන්න ඕනේ. ඒත් මට කොයින්ද මගේ කියලා ඉඩම් කඩම්.
තාත්තගේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. දැනටමත් ඒකේ ෆුල්ම එකේ වැඩ.
මම හොට දාන්න ගිහින් අගේට කෙරෙන වැඩේ කෙල වෙයි කියන සැකේට මම නිහඩව ඉන්නවා.
බටන් ඔබලා ඔබලා මොකාටද හරි ගියේ.
අද හෙටම තීරණයක් ගන්න වෙයි මගේ හිතේ.
නැත්නම් ගහපු බෙරේකුත් නෑ.
බෙරේ පලුවකුත් නැති වෙයි.

July 18, 2007

අරක මේක

අරකගේ අරක
මගේ මේකෙ වැදිලා
මුගේ මෙව්වා එක
මෙව්වා වෙලා
අනිකිට මල පැන්නනේ

July 7, 2007

අද පුදුම දවසක්

ඔක්කොම 7 වෙනවා.
මල් හතයි.
07-07-07-07:07:07
මේ අවුරුද්දට මෙච්චරයි.

July 1, 2007

ආදරයට බ්‍රේක් නෑ...

ආදරයට
බ්‍රේක් නෑ...
ජීවිතයට
රිවස් නෑ...

June 21, 2007

දකින්න බෑ රත්තරං...

ඔව්...
සදහටම හොරකම් කරලා
මට කවදාවත්
ඒ පුංචි සිනහව
දකින්න බෑ රත්තරං...
ඔයාගේ ඒ හිනාව
දකින්න බෑ රත්තරං...

June 16, 2007

මලක් වුව...

මලක් වුව,
මෙලෙක් නැත
පාට නැත,
සුවඳ නැත,
සිනිදු නැත,

තවත් මට
පලක් නැත

June 7, 2007

Is that true always?

+ (+) + = +
- (-) - = _

Can this be true always? I think it is not. this may be true when comes to mathematics.

But when comes to normal life this seems false sametimes. There are some people always think positive and when both are positive result may be negative. same for the negative. I think pepole are not doing +/- operation always. they will try to do other operation just like *,/,%,^,!....
That is why above is not true always...

May 26, 2007

නිව්ටන් මාමාගේ 4 වන නීතිය

එල්ලෙන සියල්ල පොළවට ලමබක වේ.

May 17, 2007

menna mage ingirisi

mee tiyenna mage ingirisi liyana vidiya. mekata samaharu singlish kiyalat kiyanawa. e moka unath harima lesiy english akuru daala sinhala vacan liyana eka. nethnam epa wenawa sinhala type karanna giyama. meka harima lesi vidiyak.
kiyawanna thama amaru. kamak ne. mokada mama liyana eva kiya wanne mama arunama.

e hinda mage lipi mehemat liyanawa. one ekak. my car, my petrol kiwwalu.

mehema type karana evva sinhalen liyawena vidiyalk hoya ganna one. netnama mata wamane yavi mewa kiyawala. hiks. netnam mage tatweta hari ne wagei. ehema kiyala mata tatwekut ne. boruwata kiwwe eka. hiks.

May 10, 2007

නිවේදනයයි...!

අවිහිංසක, අවංක, කීකරු,
බොළඳ, ළපටි, සුදු
තරුණ කෙල්ලකගේ
සෙනෙහස උවමනා කර තිබේ.

දන්වන්න:
කාමර අංක 07,
සී.වින්,
අක්බාරය,
ඉංජිනේරු පීඨය,
පේරාදෙණිය.

May 4, 2007

හලෝ හලෝ

මේ මොකද්ද මේ බ්ලොග් කියන්නේ.
මාර ෆන් වගේ පේන්නේ. මට කැමති එකක් ලියන්න පුළුවන් වගේ පේන්නේ. ඔන්න එහෙනම් ලියන්න ගන්නවා ඕනේ එකක් කියලා.
දවසක මටම පුදුම හිතේවි මේ විකාර දැකලා. හික්ස්...

මේක ලියන පළවෙනි සින්හල ලිපියද මන්දා. ඒක හින්දා වැඩ්පුර ලියන්න හොඳ නෑ.
ඇස්වහ වදින්න පුළුවන් හින්දා.. හික්ස්...

අනික සින්හල කොතන්න ගියාම පන යනවා. ඒත් මගේ කම රැක ගන්න ඔහේ ලියනවා. අනික මට ඉන්ගිරිසිත් බෑනේ.